Jak długi jest czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy?

Jak długi jest czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy?

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania zasiłku. W przypadku odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego, decyzja o odmowie powinna być wydana nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności koniecznej do wydania decyzji dotyczącej prawa do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Praktyka pokazuje, że pieniądze z ZUS trafiają na konto osoby, która pokryła koszty pogrzebu w czasie od 2 do 8 tygodni od dnia złożenia wniosku.