Pogrzeby o specjalnych ceremoniałach

Pogrzeby o specjalnych ceremoniałach

Specjalne ceremoniały pogrzebowe obowiązują wtedy, gdy zostaną spełnione wymagania określone w przepisach Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Również związane są one z różnymi kulturami. Na czym polegają pogrzeby morskie, górskie, państwowe i wojskowe?

Pogrzeb morski

Pogrzeb organizowany na morzu jest jednym z najstarszych rytuałów pogrzebowych znanych już z czasów Wikingów. Aktualnie ma on inny wymiar i regulowany jest przepisami prawa.

Pogrzeb na morzu w Polsce może być zorganizowany wtedy, gdy:

– Osoba zmarła na okręcie,

– Okręt znajduje się na pełnym morzu i w ciągu 24 godzin nie może zawinąć do portu – gdy zawinięcie do portu jest możliwe, wtedy zmarłego należy pochować na lądzie,

– Kapitan okrętu wojskowego, gdy na takim okręcie doszło do śmierci, może uczynić wyjątek, gdy zawrócenie okrętu nie jest wskazane ze względów strategicznych.

Pochówek morski powinien być zorganizowany zgodnie z wytycznymi wojskowymi i sanitarnymi. Przepisy wskazują, że zastosowanie mają tutaj zwyczaje morskie.

Niestety, nie ma obecnie możliwości zorganizowania pogrzebu morskiego dla osoby, która pasjonuje się morzem, żeglarstwem i chciałaby być pochowana na pełnym morzu. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniej symboliki, na przykład wysypanie na wieko trumny piasku znad morza.

Pogrzeb górski

Tego typu pogrzeby w Polsce nie są praktykowane. Były one w przeszłości prowadzone głównie w Himalajach. Obecnie pogrzeby górskie organizowane są symbolicznie i polegają na zrzuceniu w przepaść prochów po ich wcześniejszej kremacji.

Pogrzeb państwowy

Pogrzeby państwowe przysługują tym osobom, które zmarły w trakcie służby państwu.

Do osób, które mogą zostać pochowane zgodnie z państwowym ceremoniałem, zaliczają się między innymi prezydent, parlamentarzyści, żołnierze, policjanci czy ważni urzędnicy. Dodatkowo pogrzeby te organizowane są dla osób zasłużonych dla państwa, na przykład ludzi kultury, nauki. Ponadto przysługują osobom z dużą liczbą odznaczeń państwowych.

Pochówek może być zorganizowany również z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej. O udziale takiej asysty decyduje Minister Obrony Narodowej.

Pogrzeb wojskowy

Pogrzeb wojskowy to pogrzeb odbywający się z udziałem elementów ceremoniału wojskowego, a dokładnie Wojskowej Asysty Honorowej.

Pochówki tego typu, poza pogrzebami państwowymi, organizowane są dla osób odznaczonych Orderem Krzyża Wojskowego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, kombatantów i weteranów walczących o wolność i niepodległość Polski, uczestniczących w misjach wojskowych poza granicami kraju, żołnierzy w służbie czynnej oraz byłych żołnierzy, a także osób szczególnie zasłużonych.

Wojskową Asystę Honorową mogą stanowić:

– Kompania honorowa – pododdział z pocztem sztandarowym lub bez niego,
– Żołnierze na posterunku honorowym,
– Żołnierze niosący odznaczenia i odznaki, wieńce, wiązanki,
– Żołnierze uczestniczący w posłudze liturgicznej,
– Orkiestra wojskowa oraz werblista i trębacz.

Zakłady pogrzebowe służą wsparciem w organizacji pochówków ze specjalnym ceremoniałem, pomagając w ustaleniu wszystkich kwestii formalnych pomiędzy stronami i zapewniając odpowiednie zaplecze, gdy jest ono potrzebne.