Regulamin

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem serwisu Mementis.com.pl, zwanego dalej Serwisem, jest
  BRAINBOX Wojciech Kudela
  Al. Iberyjska 10/2 (Ogrody Tesoro)
  81-198 Pogórze k. Gdyni
  NIP: 586-218-89-90
 2. Serwis służy do prezentacji danych teleadresowych zakładów pogrzebowych w Polsce zwanych dalej Firmami.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z informacji zawartych na stronach Serwisie jest bezpłatne.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność zawartych informacji, w szczególności numerów telefonów i lokalizacji.
 5. Serwis pośredniczy w wymianie informacji.
 6. Osoba korzystająca z Serwisu będzie dalej nazywana Użytkownikiem.
 7. Logotypy, zdjęcia oraz opisy są własnością poszczególnych Firm i nie mogą być użyte do celów komercyjnych.
 8. Za naruszenie praw autorskich poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej firmy, bądź w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 9. Sugestie dodania firmy prosimy zgłaszać poprzez formularz.
 10. O dodaniu Firmy do Serwisu decyduje Właściciel.
 11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego treści.
 12. W wyjątkowych sytuacjach sprawy naruszające polskie prawo lub prawa osób trzecich mogą zostać przekazane Policji.

Polityka prywatności

 1. Informacje podane w formularzach mogą być wykorzystywane przez Serwis do kontaktów z Użytkownikami
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania „ciasteczek” (Cookies) do przeglądarki internetowej celem łatwiejszej obsługi ogłoszeń nie ingerują w system na komputerze.
 3. Identyfikacja odbywa się bezosobowo oraz bezimiennie.
 4. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Portal na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Serwisu obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.