Dokumenty niezbędne przy organizacji pochówku

Dokumenty niezbędne przy organizacji pochówku

Tu znajdziecie Państwo najpilniejsze i najbardziej istotne informacje, jak poradzić sobie z formalnościami po stracie bliskiej osoby. Oto opisane – krok po kroku – poszczególne działania, które należy wykonać w okresie pomiędzy śmiercią a pochowaniem zmarłej osoby.

1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawić ją może tylko lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent. Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza rodzinnego (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego.

2. Kolejną ważną czynnością jest wybranie zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało zmarłego do chłodni miejskiej lub do swojej siedziby (jeżeli dany zakład pogrzebowy posiada własną chłodnię).

3. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu. Podstawą do jego wydania jest karta zgonu sporządzona wcześniej przez lekarza oraz dowód osobisty zmarłej osoby. Nie muszą jednak Państwo robić tego osobiście. Wiele zakładów pogrzebowych w Polsce pomaga swoim Klientom na każdym etapie dokonywania formalności, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS, wyrobieniem aktu zgonu oraz organizacją i przeprowadzeniem ceremonii pogrzebowej.

4. Dokumenty, które są konieczne na różnych etapach przygotowania uroczystości żałobnych:

– karta zgonu (na podstawie której wystawiany jest akt zgonu)

– dowód osobisty zmarłej osoby

– zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury (jeśli życzą sobie Państwo skredytować usługę pogrzebową w ramach zasiłku pogrzebowego).

5. Po dopełnieniu niezbędnych formalności urzędowych – wraz z zakładem pogrzebowym ustalane są szczegóły pochówku, w tym:

– data pogrzebu lub kremacji

– wybór cmentarza i miejsca pochówku

– wybór trumny

– określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów świeckiego obrządku żałobnego

Dokumenty niezbędne przy organizacji pochówku

Karta zgonu i akt zgonu są podstawowymi dokumentami, jakie należy uzyskać po odejściu bliskiej osoby. Są one niezbędne przy organizacji pochówku.