Jakie dokumenty należy mieć przygotowane na wypadek śmierci?

Jakie dokumenty należy mieć przygotowane na wypadek śmierci?

Niezależnie od tego, czy śmierć nadchodzi niespodziewanie czy jest wynikiem długiej choroby, po tym tragicznym zdarzeniu trzeba pamiętać o ważnych sprawach formalnych. Związane są one z koniecznością zebrania właściwych dokumentów dotyczących zmarłego. Zatem, jakie dokumenty należy mieć przygotowane w razie śmierci?

Dokumenty po śmierci – co jest potrzebne?

Wraz ze śmiercią bliskiej osoby pojawia się nie tylko żal i smutek. Bliscy muszą również pamiętać o tym, by zebrać ważne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia wszystkich formalności po zgonie.

Dokumentację na wypadek śmierci można podzielić na kilka kategorii:
– dokumenty do wypisania karty zgonu
– dokumenty potrzebne do zgłoszenia zgonu
– dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu

Dokumenty do wypisania karty zgonu

Karta zgonu jest dokumentem otrzymywanym od lekarza, który stwierdził zgon. Jest to dokument, który potwierdza śmierć.

Do wypisania karty zgonu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego zmarłego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zgonu

Zgłoszenie zgonu to procedura, która prowadzona jest w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Bliscy zmarłego mają na nią 3 dni, licząc od momentu wystawienia karty zgonu. W przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej termin ten wynosi 24 godziny.

Do zgłoszenia zgonu potrzebne są:
– karta zgonu
– dowód osobisty zmarłego
– własny dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty, paszport

Na podstawie zgłoszenia zgonu otrzymuje się akt zgonu, który będzie potrzebny do dalszych formalności.

Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu

Przed wizytą w zakładzie pogrzebowym również trzeba zebrać właściwe dokumenty do przekazania lub okazania pracownikom.

Do organizacji pogrzebu należy zgromadzić:
– akt zgonu otrzymany w urzędzie stanu cywilnego
– dokument tożsamości osoby, która zleca organizację pogrzebu
– akt urodzenia lub małżeństwa potwierdzający pokrewieństwo do osoby zmarłej

Gdy zmarły był ubezpieczony i jego bliscy mają prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego, należy także przekazać dokument potwierdzający to prawo, na przykład legitymację emeryta-rencisty z ZUS lub z KRUS. Zakład pogrzebowy może w imieniu klienta załatwić sprawy formalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jakie dokumenty na wypadek śmierci warto zgromadzić?

Poza powyższymi formalnościami śmierć pociąga za sobą także wiele innych obowiązków, na przykład powiadomienie ubezpieczyciela, zamknięcie kont bankowych, przepisanie lub zrezygnowanie z usług, z których korzystał zmarły.

Aby ułatwić bliskim załatwienie formalności na wypadek własnej śmierci, warto zebrać najważniejsze dokumenty i informacje w teczce albo segregatorze.

Lista dokumentów na wypadek śmierci:
– testament, gdy został napisany
– informacje o rachunkach bankowych, lokatach, środkach na kontach OFE, IKE, IKZE, akcjach
– informacje o polisach na życie
– informacje o zobowiązaniach – kredytach, pożyczkach
– dokumenty związane z pracą, działalnością gospodarczą
– dokumenty samochodu, zapasowe kluczyki
– lista instytucji, firm, do których należy zgłosić zgon, na przykład dostawcy mediów
– informacje o adresach e-mail, kontach na portalach społecznościowych, by je zamknąć

Jak przechowywać dokumenty na wypadek śmierci?

Dokumenty zgromadzone na wypadek śmierci najlepiej umieścić w dobrze znanym każdemu członkowi rodziny miejscu, na przykład w biurku, na półce. Dzięki temu bliscy mogą łatwo je odnaleźć, gdy pojawi się taka potrzeba.