Przekazanie ciała Akademii Medycznej

Przekazanie ciała Akademii Medycznej

Alternatywą dla oddania swoich organów po śmierci, jest przekazanie swego ciała Akademii Medycznej. Chętnych na taki altruistyczny czyn i przysłużenie się rozwojowi nauki przybywa.

Żaden, nawet najbardziej szczegółowy, fantom nie zastąpi ludzkiego ciała w nauce anatomii. Nie da się dokładnie odtworzyć wszystkich ścięgien, chrząstek, żył i narządów. Dla studentów jednego roku potrzeba rocznie od 20 do 30 zwłok. Natomiast kilka razy więcej potrzebują ich lekarze specjaliści, którzy robią symulacje operacji i zabiegów. Na ofiarowanym przez darczyńcę ciele uczą się nie tylko studenci wydziału lekarskiego, ale również adepci wydziału lekarsko-stomatologicznego, oddziału analityki medycznej i wydziału nauki o zdrowiu, która obejmuje następujące kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapię.

Osoby, które zdecydowały się na donację, muszą najpierw wyrazić swoją wolę osobiście w formie pisemnej i w obecności notariusza. Kopia oświadczenia musi zostać dostarczona do Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej, gdzie przechowywane są wszystkie akty notarialne. W dokumencie można zastrzec, iż ciało po kilku latach ma zostać pochowane lub że chcemy, by pozostało w Akademii na stałe.

Pogrzeb ciał darczyńców, który odbywa się raz w roku, jest uroczystością ekumeniczną, celebrowaną przez kapłanów różnych wyznań. Pochówek organizuje i opłaca Akademia Medyczna. Na ceremonii zwykle są obecni zarówno studenci, jak i lekarze.