Podwyższenie renty po zmarłym członku rodziny

Podwyższenie renty po zmarłym członku rodziny

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

W pewnych okolicznościach istnieje możliwość podwyższenia renty po osobie zmarłej. Wiąże się to z sytuacją, gdy po przyznaniu renty odnajdujemy dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość renty, a nie były zgłaszane przy jej naliczaniu (np. świadectwa pracy). Można wówczas wystąpić do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie renty.

Wniosek o ponowne przeliczenie wysokości renty można złożyć także w celu upewnienia się, że poprzednie naliczenie zostało dokonane prawidłowo.

Wojciech Kudela
Wojciech Kudela

Właściciel platformy FUNER®, udziałowiec serwisu Mementis® oraz internetowych poradników dla osób po stracie, pomysłodawca pierwszej platformy z nekrologami Pamietajmy.com.pl ™. Dodatkowo, związany z bazą firm pogrzebowych Bluneral. W branży pogrzebowej działa już od prawie 20 lat.