Sentencje na nagrobki – przykłady

Sentencje na nagrobki – przykłady

Na polskich cmentarzach można spotkać rozmaite pomniki nagrobne. Niektóre proste, inne kunsztownie zdobione wyrytymi na nich wizerunkami czy napisami. Sentencje na nagrobkach pełnią rolę swoistego dialogu Osoby Zmarłej z tymi, którzy odwiedzają cmentarz.

Polska jest krajem w większości katolickim i właśnie w kulturze katolickiej niezwykle powszechnie pojawiają się na nagrobkach napisy, świadczące o wierze zmarłego. Nie są to jednak jedyne napisy. Wiele z nich jest pełnych czułości względem Zmarłego lub też przypomina ważne dla niego słowa. Z jakimi sentencjami można więc się spotkać na polskich cmentarzach?

Co w sercu gra…

Zamawiający tablice nagrobne wykorzystują szereg najpopularniejszych sentencji, ale wykorzystuje się też fragmenty biblijne oraz pochodzące z modlitw. Niestety, trzeba pamiętać, żeby napis nie był zbyt długi, bo jego umieszczenie na płycie może okazać się niemożliwe lub mało estetyczne.

Zdarza się również, że sam zmarły, jeszcze przed śmiercią, wybrał napis, który ma się znaleźć na jego nagrobku. Wtedy możliwy jest cytat z dzieła ulubionego pisarza lub fragment słów piosenki.

Nagrobki osób wierzących nierzadko zawierają napisy związane z wiarą w Boga i dalsze życie po śmierci. Płyty nagrobne poświęcone małym dzieciom posiadają teksty spersonalizowane i napisane zdrobniale. Pojawiają się też napisy po łacinie. Jeśli natomiast zmarły był fanem np. zespołu rockowego, pojawić się mogą słowa utworów artystów w języku oryginalnym.

Przykłady sentencji na nagrobkach

Na cmentarzach najczęściej spotyka się sentencje podkreślające wyznawaną wiarę osoby zmarłej. Oto kilka często występujących przykładów:

– „W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego”,
– „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.”,
– „Kto wierzy, żyć będzie”,
– „W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”,
–  „Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.”,
– „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”,
–  ” Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.”
i inne.

Wiele pięknych słów pozostawionych na płytach nagrobnych to pożegnanie z dziećmi i rodzicami. To przykłady:

– „Kwiateczkiem byłaś, kwiateczki lubiłaś. Kwiateczek zerwany, przez Boga zabrany.”,
– ” Śpij spokojnie drogi aniele, zobaczymy się w niebie.”,
– „Śpij synku drogi – tutaj twoja chatka, Tu cię odwiedzi kochająca matka.”,
– „Śpij Aniołku”,
– „Śpij, Mateczko, snem Anioła. Nikt z nas zbudzić cię nie zdoła, ani łzy nasze, ani westchnienia, nie obudzą cię z uśpienia.”,

Wiele sentencji to cytaty dzieł słynnych pisarzy, a ich słowa są dokładnie dopasowane do osoby, której nagrobek będą zdobiły:

– „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.”,
– „Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie…”,
– „Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.”,
– “Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga …, tym zniknieniem swoim! Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.” .

Na płytach nagrobnych pojawia się też wiele znanych cytatów w języku łacińskim:

– „Ave Maria”,
– „Memento mori.”,
– „Quo vadis?”,
– “Sit tibi terra levis”.

Oczywiście, podane przykłady to tylko kropla w morzu pomysłów na piękne pożegnanie osoby zmarłej. Sentencje na nagrobkach są często klasyczne, ale wciąż pojawiają się nowe, które stają się popularne i trafiają do serc odwiedzających bliskich na cmentarzach.