Dziedziczenie długów

Dziedziczenie długów

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Kiedy otrzymujemy spadek, warto sprawdzić, czy zmarły nie pozostawił po sobie również niespłaconych kredytów lub rachunków. Co zrobić, by nie odziedziczyć długów?

Zgodnie z prawem spadkowym spadkobierca nabywa spadek (wraz z ewentualnymi długami) z chwilą śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkobierca nie był określony w testamencie, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Do nabycia praw i obowiązków spadkowych nie jest potrzebne żadne oświadczenie. Jednak takie nabycie nie ma charakteru definitywnego.

Zgodnie z art. 1012 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje, że składający oświadczenie traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Trzeba jednak pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku musi zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule swojego powołania. Do chwili złożenia oświadczenia nabycie spadku ma charakter tymczasowy. Oświadczenie takie składa się przed sądem lub notariuszem.

W przypadku wyboru przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za długi jedynie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. W celu ustalenia, jakie aktywa należą do spadku i jaka jest ich wartość, sporządza się spis inwentarza. Jego odpowiedzialność nie zostanie jednakże ograniczona, jeśli z premedytacją nie podał do inwentarza wszystkich przedmiotów należących do spadku lub podał do inwentarza nieistniejące długi. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku.

Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia spadku, do dziedziczenia powołani zostaną zstępni odrzucającego spadek np. wnuki spadkodawcy, ewentualnie kolejne osoby zgodnie z zasadami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego.

Wojciech Kudela
Wojciech Kudela

Właściciel platformy FUNER®, udziałowiec serwisu Mementis® oraz internetowych poradników dla osób po stracie, pomysłodawca pierwszej platformy z nekrologami Pamietajmy.com.pl ™. Dodatkowo, związany z bazą firm pogrzebowych Bluneral. W branży pogrzebowej działa już od prawie 20 lat.