Gdy umiera współwłaściciel rachunku bankowego

Gdy umiera współwłaściciel rachunku bankowego

Wiele osób nie ma pojęcia, jak postępować, gdy umiera współwłaściciel rachunku bankowego. Jest to trudna sytuacja, która wymaga uregulowania formalności. W niemal każdym przypadku procedura przebiega podobnie. Nie zaszkodzi skontaktować się z obsługą banku, która z pewnością udzieli szczegółowych informacji. To najprostsze rozwiązanie dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas.

Umowa – rozwiązana czy nie?

Śmierć właściciela rachunku bankowego jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z instytucją finansową. Stosowny zapis znajduje się w ustawie, która musi być przestrzegana przez banki. Zupełnie inaczej jest w przypadku zgonu współwłaściciela – umowa nie zostanie automatycznie rozwiązana. Konieczne jest dostarczenie do banku aktu zgonu. W zdecydowanej większości przypadków środki pieniężna znajdujące się na rachunku zostają tymczasowo zablokowane. Ponowny dostęp do gotówki jest możliwy dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych. Dla niektórych może być to znaczącym utrudnieniem.

Czy dostarczenie aktu zgonu jest obowiązkowe?

Teoretycznie bank nie weryfikuje, czy posiadacze rachunku bankowego żyją. Ważne jest jednak to, aby akt zgonu został dostarczony przez współwłaściciela konta lub innego członka rodziny. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Brak informacji może po czasie nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Trzeba wspomnieć, że po pięciu latach od wydania ostatniej dyspozycji bank wystąpi do właściwej instytucji o wydanie numeru PESEL. Dzięki temu można potwierdzić, czy dana osoba żyje. Oczywiście bank nie przejmuje środków zgromadzonych na rachunku, a poszukuje spadkobiercy. Problem może pojawić się w momencie, gdy drugi współwłaściciel nie dostarczył aktu zgonu i korzystał ze środków pieniężnych bez uregulowania spraw spadkowych. Taka sytuacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

Zmiana rachunku wspólnego na indywidualne

W dzisiejszych czasach coraz więcej instytucji finansowych dąży do zminimalizowania spraw formalnych, co jest korzystne z punktu widzenia klienta. Istotne jest jednak to, aby dokładnie przeanalizować zapisy znajdujące się w zawartej umowie. Można tam znaleźć wszystkie potrzebne informacje, które uchronią przed popełnieniem błędu. Bywa tak, że po dostarczeniu aktu zgonu współwłaściciela rachunku bankowego następuje automatyczne przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny. Pozwala to uniknąć sytuacji zablokowania wszystkich pieniędzy na koncie. Trzeba jednak dodać, że w większość przypadków kwota zgromadzona na rachunku jest dzielona na dwie równe części. Pierwsza z nich należy do żyjącego współwłaściciela, a druga jest zablokowana do momentu uregulowania spraw spadkowych.

Udzielenie pełnomocnictwa przez śmiercią

Jeśli zmarły przed śmiercią udzielił pełnomocnictwa współwłaścicielowi rachunku bankowego, to będzie on mógł korzystać ze środków zgromadzonych na wspólnym koncie. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, szczególnie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie nawet na tymczasowe zablokowanie pieniędzy. Ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci nie jest skomplikowane, a więc warto zabezpieczyć się na przyszłość.