Czym jest kremacja?

Czym jest kremacja?

Kremacja – inaczej bezdymne i bezwonne spopielanie ciała to jeden z dwóch rodzajów pochówku, stosowanych w Polsce. W ostatnich latach na kremację decyduje się coraz większa liczba osób.

Przygotowanie ciała Zmarłego do kremacji przebiega w sposób identyczny, jak do pogrzebu w formie tradycyjnej. Ciało jest poddawane zabiegom tanatokosmetyki, a następnie ubierane w wybrane przez organizatorów pogrzebu ubranie bądź też odziewane całunem czyli specjalnym płótnem. Następnie ciało umieszcza się w trumnie kremacyjnej – nielakierowanej i nie malowanej – a także nie posiadającej ozdób oraz uchwytów. Kremacja jest przeprowadzana w wyspecjalizowanym zakładzie -krematorium, które dysponuje piecami kremacyjnymi.

Kremacja to proces nieodwracalny, dlatego zazwyczaj przed spopieleniem ciała następują obrzędy pożegnania Bliskich z Osobą Zmarłą. Z tego właśnie powodu sama ceremonia przebiega najczęściej w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje pożegnanie ze Zmarłym, po którym następuje spopielenie. Warto wspomnieć, że obecnie wymogiem jest, aby bliscy Zmarłego otrzymali świadectwo kremacji. W drugim etapie następuje ceremonia pogrzebowa zakończona złożeniem urny z prochami Zmarłego do grobu.

Osoby, które dbają o organizację pogrzebu – czyli najczęściej rodzina Zmarłego – mogą sami zlecić w krematorium wykonanie usługi kremacji. Mogą też przygotowanie oraz realizację wszystkich etapów powierzyć wybranemu przez siebie zakładowi pogrzebowemu.

Od strony prawa cywilnego – nie istnieją w Polsce żadne przepisy zabraniające kremacji. Decyzja o takiej formie pochówku częściej jest zależna od religii, którą wyznawał Zmarły – i jej przepisów, które dopuszczają bądź zabraniają stosowanie takiej formy pochówku.

W Polsce najbardziej rozpowszechnioną religią jest katolicyzm. Kwestie związane z kremacją Zmarłych reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego, który w kanonie 1176 § 3 wyjaśnia: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.” To stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego zostało powtórzone w instrukcji „„Ad resurgendum cum Christo” opublikowanej przez Kongregację Nauki Wiary dnia 25.10.2016 roku.

Z prawnego punktu widzenia – w myśl ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, miejscami, w których można pochować zmarłego są jedynie: cmentarz, katakumby lub kolumbarium. W szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu – trumnę bądź urnę z prochami Zmarłego można zatopić w morzu lub w przypadku kremacji właśnie – urnę można przewieźć do wybranego kraju i pochować na cmentarzu.

Na chwilę obecną w Polsce nie jest możliwe rozsypywanie prochów zmarłego na cmentarnych i poza cmentarnych „polach pamięci” a także przechowywanie urny z prochami zmarłego poza cmentarzem.