Dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie zgromadzonych środków finansowych. Dzięki niemu można mieć pewność, że szybko trafią one do najbliższych krewnych. Niemal każdy bank oferuje omawianą usługę swoim klientom. Powinni z niej skorzystać ci, którzy z różnych powodów obawiają się skomplikowanego procesu dziedziczenia gotówki (np. przez dzieci lub współmałżonka). Trzeba mieć świadomość, że zgon właściciela rachunku bankowego generuje ogrom formalności. Dobrze jest przygotować się na każdą okoliczność, tak aby uniknąć nieprawidłowości.

Czym jest dyspozycja bankowa na wypadek śmierci?

Dyspozycja bankowa na wypadek śmierci to zapis, który umożliwia udzielenie uprawnień do środków zgromadzonych na koncie. Dzięki opisywanej usłudze najbliższe osoby niemal natychmiast mogą korzystać z gotówki znajdującej się na rachunku. Warto jednak zaznaczyć, że krąg krewnych jest mocno ograniczony. Nie wszystkim można nadać dyspozycję! Osoby, które wchodzą w grę to współmałżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki. Pieniądze mogą zostać podzielone na kilka osób lub przekazane wyłącznie jednemu członkowi rodziny. Jest to kwestia indywidualnej decyzji. Dyspozycja bankowa może zostać złożona w kilku różnych bankach – pod tym względem nie trzeba obawiać się żadnych ograniczeń. Oczywiście może ona zostać w dowolnym momencie zmieniona lub odwołana (np. w przypadku pogorszenia stosunków rodzinnych).

Czy w przypadku dyspozycji bankowej obowiązuje limit kwotowy?

Dyspozycja na wypadek śmierci posiada wiele zalet, jednak nie jest to rozwiązanie idealne, które nie posiada żadnych wad. Jedną z nich jest limit kwotowy – maksymalna suma, jaka może zostać przekazana najbliższym jest uzależniona od aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Należy również zaznaczyć, że w każdym przypadku wysokość wspomnianej kwoty jest taka sama. Maksymalna wartość zapisu bankowego znajduje się na poziomie 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Limit wypłat dotyczy wszystkich dyspozycji, a więc liczba posiadanych rachunków bankowych nie ma tutaj żadnego znaczenia. W pierwszym kwartale 2021 roku omawiana kwota wynosiła 113 509 zł. Trzeba dodać, że zapis bankowy nie wchodzi do spadku po zmarłym, co dla niektórych może stanowić zaletę. Wypłata z konta bankowego może nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem postępowania spadkowego. Ma to znaczenie dla tych, którzy chcą zagwarantować najbliższym szybki dostęp do gotówki – z usługi dyspozycji bankowej korzysta coraz więcej osób.