Zasiłek pogrzebowy a praca za granicą

Zasiłek pogrzebowy a praca za granicą

Czy jeżeli pracuję i mieszkam na stałe poza granicami Polski, należy mi się zasiłek po zmarłym bliskim?

Zasiłek pogrzebowy co do zasady przysługuje w kraju, w którym odprowadza się składki ubezpieczeniowe. Jeśli jesteś zatrudniony(a) poza Polską, to możesz się ubiegać o zasiłek w tym państwie (jeśli ustawodawstwo danego kraju daje taką możliwość). Natomiast niezależnie od sytuacji w kraju Twojego zatrudnienia, można otrzymać zasiłek również w Polsce, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. zmarła osoba była ubezpieczona, pobierała emeryturę lub rentę (lub nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania),

3. zmarła osoba pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

5. zmarły posiadał w Polsce dzieci, wnuki, rodziców, lub rodzeństwo (oraz którekolwiek z nich odprowadzało składki na ZUS lub pobierało rentę lub emeryturę).