Zwrot kosztów pogrzebu – warunki i procedury

Zwrot kosztów pogrzebu – warunki i procedury

Koszty pogrzebu mogą być zwrócone całościowo lub częściowo przez różne instytucje. Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu? Jakie są związane z nim warunki i procedury?

Zwrot kosztów pogrzebu z ZUS lub KRUS

Pod pojęciem zwrotu kosztów pogrzebu rozumiany jest przede wszystkim zasiłek pogrzebowy wypłacany z ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) albo KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Zasiłek wynosi 4000 zł.

Zwrot kosztów pogrzebu z ZUS/KRUS możliwy jest wtedy, gdy:
– Zmarły podlegał ubezpieczeniu w ZUS/KRUS, otrzymywał emeryturę lub rentę,
– Osoba organizująca pochówek podlega ubezpieczeniu w ZUS/KRUS, otrzymuje emeryturę lub rentę,
– Zmarły nie miał ubezpieczenia, lecz otrzymywał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, gdy jego ubezpieczenie ustało.

Aby uzyskać zwrot kosztów pogrzebu w postaci zasiłku pogrzebowego, należy dostarczyć do ZUS odpowiednie dokumenty.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego może złożyć także zakład pogrzebowy po uzyskaniu upoważnienia, co znacznie ułatwia procedurę.

Zwrot kosztów pogrzebu z Ośrodka Pomocy Społecznej

Pogrzeb jest dużym wydatkiem, dlatego osoba, która organizuje pochówek, może ubiegać się o opłacenie kosztów z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotyczy to osób, które są w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą ubiegać się o otrzymanie świadczenia na podstawie odrębnych przepisów.

Sprawienie pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje określone usługi świadczone przez współpracujący z Ośrodkiem zakład pogrzebowy.

Aby skorzystać ze zwrotu kosztów pogrzebu z Ośrodka Pomocy Społecznej, należy dostarczyć wymagane dokumenty, w tym akt zgonu i ewentualne pozwolenie na pochowanie zwłok, gdy zostało wydane.

Zwrot kosztów pogrzebu z banku

Banki zobowiązane są do wypłaty środków osoby zmarłej, które mają posłużyć do pokrycia kosztów pogrzebu.

Zwrot kosztów pogrzebu otrzymuje wtedy osoba, która przekaże rachunki potwierdzające poniesione koszty organizacji pochówku. Nie musi być to osoba z rodziny.

Aby wypłacić środki, konieczne jest spełnienie dwóch głównych warunków:
– Na koncie zmarłego musi znajdować się odpowiednia kwota,
– Kwota organizacji pochówku nie może przekraczać kosztów przyjętych zwyczajowo.

Ponadto wtedy, gdy konto należało do małżonków wspólnie, zwrot kosztów pogrzebu nie przysługuje.

W formalnościach dotyczących zwrotu kosztów pogrzebu osoby zmarłej może pomóc zakład pogrzebowy, który dokładnie wyjaśni wszystkie kwestie, a także może wyręczyć żałobników w formalnościach związanych z uzyskaniem środków na organizację pochówku.