Podziękowanie za udział w pogrzebie

Podziękowanie za udział w pogrzebie

W pochówku zmarłego zwykle bierze udział szerokie grono żałobników. Najbliżsi zmarłego, czując wdzięczność, często decydują się na podziękowanie za udział w pogrzebie.

Cel podziękowań

Ceremonia pochówku to zazwyczaj moment jednoczący rodzinę, przyjaciół, znajomych, współpracowników czy sąsiadów osoby nieżyjącej. Chwile te są niezwykle trudne, dlatego uczestniczący w uroczystości żałobnicy chcą nie tylko godnie pożegnać zmarłego, ale też wesprzeć jego najbliższych, dodać im otuchy, współtowarzyszyć w odczuwaniu straty i bólu. Podziękowanie za udział w pogrzebie to miły akcent okazujący gościom wdzięczność za przybycie. Warto pamiętać, że uczestnictwo w ceremonii nie zawsze jest proste – zarówno z emocjonalnego, jak i organizacyjnego punktu widzenia. W wielu wypadkach obecność podczas ostatniego pożegnania wiąże się z dużym zaangażowaniem, pokonaniem rozmaitych trudności, poświęceniem czasu i środków finansowych, by dotrzeć z daleka na miejsce pogrzebu.

Jak podziękować za udział w pogrzebie?

Najczęściej podziękowanie za udział w pogrzebie to inicjatywa najbliższej rodziny zmarłego – np. małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwa – i to właśnie oni są odpowiedzialni za tego typu gest. Zwykle odbywa się to w momencie, gdy ceremonia pochówku na cmentarzu dobiega już końca i obecni jeszcze żałobnicy mogą wysłuchać kilku słów wdzięczności. Nierzadko zdarza się jednak tak, że skrajnie silne emocje związane z ogromną traumą, rozpaczą i cierpieniem po stracie ukochanej osoby nie pozwalają członkom rodziny na tego typu wystąpienia. Wówczas nieoceniona okazuje się pomoc kogoś zaufanego, kto przejmie na siebie tę powinność i wygłosi w imieniu najbliższych zmarłego podziękowanie za udział w pogrzebie. Osobą tą może być np. przyjaciel czy dalszy krewny, ale również pracownik firmy funeralnej lub mistrz ceremonii, który nie tylko wygłosi, ale też na życzenie bliskich sam przygotuje odpowiednią przemowę. Warto pamiętać, że wyrazy wdzięczności nie muszą mieć jedynie formy ustnej. Wiele rodzin wybiera pisemne podziękowanie za udział w pogrzebie, które można wysłać listownie lub opublikować np. na łamach lokalnej prasy.

Podziękowanie za udział w pogrzebie – jak powinno wyglądać?

Wiele osób będących w żałobie ma spory problem z ułożeniem wyrazów wdzięczności i zastanawia się, jak powinno brzmieć podziękowanie za udział w pogrzebie. Warto pamiętać, że nikt nie oczekuje tu obszernego ani przesadnie wylewnego tekstu. Zarówno ustne, jak i pisemne podziękowania, mogą być zawarte w dosłownie dwóch czy trzech zdaniach. Krótkie, proste, ale serdeczne i szczere słowa wdzięczności bez wątpienia zostaną docenione przez osoby, które były obecne na uroczystości pogrzebowej.