Mowa pogrzebowa – czym jest i kto ją wygłasza?

Mowa pogrzebowa – czym jest i kto ją wygłasza?

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
3 sierpnia 2021

Wygłaszanie mowy pogrzebowej jest w polskiej tradycji nadal spotykane dość rzadko. Zazwyczaj to ksiądz wspomina zmarłego i przekazuje podziękowania w imieniu jego rodziny. Zainteresowanie mowami jednak rośnie z roku na rok, na co wpływ ma też rosnąca liczba pochówków świeckich. Czym zatem jest mowa pogrzebowa i kto ją wygłasza?

Mowa pogrzebowa – co to jest?

Mowa pogrzebowa, która również określana jest mianem laudacji, jest przemówieniem wygłaszanym podczas uroczystości pochówku.

Głównym celem mowy pogrzebowej jest wspomnienie zmarłego, a także wyrażenie podziękowań dla zgromadzonych podczas ceremonii żałobników oraz innych ważnych osób, instytucji czy organizacji. Przemówienie to może być też formą pożegnania się bliskich ze zmarłym, którego odejście wzbudziło duży smutek i żal.

Kto wygłasza mowę pogrzebową?

Laudacja może być wygłoszona przez różne osoby w zależności od obrządku, w którym odbywa się pochówek, a także indywidualnych uzgodnień.

Pogrzeb wyznaniowy

Podczas pogrzebu wyznaniowego mowę zwykle wygłasza ksiądz. Rodzina może wtedy przekazać mu zapisane na kartce podziękowania z prośbą o odczytanie ich podczas ceremonii. W porozumieniu z duchownym laudację może wygłosić również inna osoba, na przykład członek rodziny lub wspólnoty, do której należał zmarły.

Pogrzeb świecki

Gdy pochówek organizowany jest jako świecki, mowa pogrzebowa najczęściej wygłaszana jest przez Mistrza Ceremonii Pogrzebowej. Porozumiewa się on wcześniej z rodziną, by przygotować najlepszą laudację. Dodatkowo przemówić może członek rodziny lub inna bliska zmarłemu osoba.

Kiedy i gdzie wygłasza się mowę pogrzebową?

Laudacja wygłaszana jest tradycyjnie podczas pochówku na cmentarzu. Może jednak odbyć się w kościele lub w kaplicy przed złożeniem trumny albo urny do grobu.

Należy zatem uzgodnić czas i miejsce z osobą prowadzącą pochówek – księdzem albo Mistrzem Ceremonii Pogrzebowej oraz z zakładem pogrzebowym.

Jakie elementy zawiera mowa pogrzebowa?

Przemówienie pożegnalne składa się z trzech zasadniczych elementów:

  1. Przywitanie zgromadzonych żałobników

Przemawiająca osoba wita żałobników, którzy zgromadzili się podczas pogrzebu. Wspomina również o celu swojej mowy, by oddać pokłon zmarłemu, a także akcentuje wagę obecności żałobników.

  1. Wspomnienie zmarłego

Zasadniczą częścią mowy pogrzebowej jest wspomnienie zmarłego, czyli laudacja na jego cześć. Najczęściej rozpoczyna się ona od jego życiorysu – czasów dzieciństwa, nauki, ale również początkiem przemówienia może być jakieś interesujące wydarzenie, w którym brał on udział. Wspomnienie pochwala zmarłego, jego cechy charakteru, opisuje jego pasje, zainteresowania, anegdoty z życia.

  1. Podziękowania

Przemowa kończona jest podziękowaniami ze strony bliskich zmarłego oraz prośbą o modlitwę i wspomnienie jego pamięci.

Należy pamiętać o tym, że mowa powinna być wygłoszona spokojnie, z taktem. Stąd ważne jest właściwe przygotowanie się to tego niełatwego zadania. Przed uroczystością mowę warto kilkukrotnie przeczytać, także na głos.

Wojciech Kudela
Wojciech Kudela

Właściciel platformy FUNER®, udziałowiec serwisu Mementis® oraz internetowych poradników dla osób po stracie, pomysłodawca pierwszej platformy z nekrologami Pamietajmy.com.pl ™. Dodatkowo, związany z bazą firm pogrzebowych Bluneral. W branży pogrzebowej działa już od prawie 20 lat.