Co można zrobić z urną z prochami?

Co można zrobić z urną z prochami?

Do transportu urny z prochami nie jest wymagany specjalny środek transportu typu karawan. Urnę można przewozić np. samochodem osobowym. Jedyny obowiązek, jaki należy spełnić, to przewożenie urny z poszanowaniem prochów zmarłego.

Przewóz prochów jako ostateczny cel zakłada obowiązek ich pochówku. W myśl ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych istnieje obowiązek pochowania prochów na cmentarzu. Za niedopełnienie obowiązku pochowania prochów istnieje kara aresztu lub grzywny.

Ustawa ta dopuszcza także – w szczególnych przypadkach – zatopienie prochów w morzu.

Warto wiedzieć, że urny pogrzebowe można pochować w grobie, w którym znajdują się już inne trumny lub urny.