Jak uzyskać akt zgonu?

Jak uzyskać akt zgonu?

Urzędowy akt zgonu jest niezbędny do organizacji pochówku oraz podjęcia dalszych spraw związanych z dziedziczeniem, wypłatą zasiłku pogrzebowego czy odszkodowań z polis ubezpieczeniowych. Przy odbieraniu ciała z prosektorium wydawana jest karta statystyczna zgonu. Potocznie nazywa się ją aktem zgonu, ale termin ten obecnie zarezerwowany jest dla dokumentu wydawanego w USC.

Zwracając się do Urzędu Stanu Cywilnego należy przedłożyć kartę zgonu, dowód tożsamości zmarłego oraz własny dowód tożsamości i wypełnić odpowiedni druk.

USC bezpłatnie wydaje 3 egzemplarze aktu zgonu. Jeśli ktoś potrzebuje więcej, to albo poprosi o kolejne odpłatne egzemplarze w USC, albo wykona kserokopie i zwróci się do notariusza o notarialne potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem.

Komu można powierzyć organizację pochówku?

W załatwianiu formalności urzędowych rodzinę mogą reprezentować upoważnieni przedstawiciele zakładów pogrzebowych. W przypadku śmierci w warunkach tragicznych taka pomoc jest szczególnie wartościowa. Pogrążeni w żałobie bliscy zazwyczaj nie mają siły stawić czoła wszystkim procedurom i skomplikowanym czynnościom logistycznym.

Zakłady pogrzebowe pomagają przy:

  • Uzyskiwaniu aktów USC,
  • Eksportacji zwłok z miejsca zgonu do kostnicy oraz z kostnicy do przechowalni czy kaplicy cmentarnej oraz transporcie na terenie kraju czy za granicą,
  • Załatwieniu wypłaty zasiłku pogrzebowego w ZUS lub u innego ubezpieczyciela,
  • Uzyskaniu odszkodowania z polis ubezpieczeniowych,
  • Ustaleniu miejsca i terminu pogrzebu; załatwieniu wszystkich pozwoleń i zgód w administracji cmentarza oraz w biurze parafialnym,
  • Zorganizowaniu i przeprowadzeniu ceremonii pogrzebowej.