Postępowanie szpitala w razie śmierci pacjenta

Postępowanie szpitala w razie śmierci pacjenta

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
21 grudnia 2018

Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Szpital ma obowiązek odpowiednio zająć się zwłokami.

Zgon pacjenta stwierdza osoba wskazana w wewnętrznym regulaminie szpitala, po czym niezwłocznie zawiadamia lekarza leczącego lub lekarza prowadzącego, ma również obowiązek niezwłocznie poinformować o zgonie pacjenta wskazaną przez niego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Zawiadomiony lekarz oficjalnie stwierdza zgon, ustala jego przyczynę oraz wydaje kartę zgonu. W szczególnych przypadkach stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po sekcji zwłok.

Po stwierdzeniu zgonu pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni, do której zwłoki przewożone są z założonym na przegub dłoni lub stopy odpowiednim identyfikatorem. Karta zgonu przekazana zostaje kancelarii szpitala. Zwłoki przewożone są do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od godziny zgonu widniejącego na dokumentacji medycznej. Zwłoki pozostają w szpitalnej chłodni nie dłużej niż 48 godzin, chyba, że nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania zmarłego. Ciało pozostaje w chłodni dłużej również w skrajnych przypadkach, na przykład gdy w związku ze zgonem zostało wszczęto śledztwo lub na pisemny wniosek osoby uprawnionej do pochówku.

Osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala ma obowiązek odpowiednio przygotować zwłoki do oddania osobie uprawnionej do pochówki. Oznacza to umycie, ubranie oraz wydanie ciała w stanie zapewniającym oddanie godności należytej osobie zmarłej. Szpital nie pobiera za to opłat. Należy pamiętać, że czynności te nie są jednoznaczne z przygotowaniem ciała do pochówku.

Dodatkowo rozporządzenie zaznacza, że w przypadku zgonu na chorobę zakaźną obowiązuje zastosowanie przepisów sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zaś w razie zgonu osoby w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zastosowanie mają przepisy w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

Wojciech Kudela
Wojciech Kudela

Właściciel platformy FUNER®, udziałowiec serwisu Mementis® oraz internetowych poradników dla osób po stracie, pomysłodawca pierwszej platformy z nekrologami Pamietajmy.com.pl ™. Dodatkowo, związany z bazą firm pogrzebowych Bluneral. W branży pogrzebowej działa już od prawie 20 lat.