Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci bezrobotnego

Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci bezrobotnego

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
2 sierpnia 2021

Śmierć osoby bezrobotnej często wzbudza wiele pytań dotyczących zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Czy w takiej sytuacji bliscy zmarłego, który nie miał pracy, mogą otrzymać świadczenie?

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje?

Wypłacany przez ZUS albo przez KRUS zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem pieniężnym, które wypłacane jest rodzinie lub innym bliskim w razie śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmieci:
– osoby ubezpieczonej, na przykład pracującej na etat, prowadzącej działalność gospodarczą, także w przypadku dziecka i dziecka nienarodzonego
– osoby pobierającej rentę albo emeryturę
– członków rodziny osób w powyższych punktach
– osoby, która w dniu śmierci nie posiadała ustalonego prawa do renty albo emerytury, lecz spełniała wymogi do uzyskania świadczenia
– osoby, która pobierała świadczenia jak: świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego dotyczący okresu po ustaniu tytułu do ubezpieczenia
– osoby, która miała prawo do pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje na osobę zmarłą bezrobotną?

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy objęta jest tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie zasiłku pogrzebowego nie jest wtedy możliwe.

Zasiłek można otrzymać w poniższych sytuacjach:

  1. Gdy bezrobotny pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Otrzymuje go osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która wykazała co najmniej rok stażu pracy i przepracowała 365 dni podczas ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.
  2. Gdy bezrobotny w momencie śmierci miał prawo do przejścia na emeryturę lub rentę.
  3. Gdy osoba była bezrobotna, nie miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych i prawa do renty, emerytury, istnieje możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego w ramach ubezpieczenia osoby zlecającej pogrzeb. Wynika to z faktu, że zasiłek można otrzymać w razie zgonu członka rodziny ubezpieczonego. Dotyczy to sytuacji, gdy zlecający pracuje i odprowadza składki, jest na rencie, emeryturze.

Jeżeli zasiłek nie przysługuje, bliscy zmarłego mogą zwrócić się również po pomoc do instytucji pomocy społecznej jak MOPS, MOPR.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi 4000 złotych.

Zasiłek pogrzebowy – jak się o niego ubiegać?

Do wypłacenia zasiłku pogrzebowego przez ZUS konieczne jest przygotowanie wniosku. Powinien być on przekazany w ciągu 12 miesięcy od daty zgonu. Po tym terminie możliwość otrzymania świadczenia przepada (wyjątkiem są sprawy zmarłych zaginionych).

O zasiłek pogrzebowy można ubiegać się samodzielnie, lecz też za pośrednictwem domu pogrzebowego. Po podpisaniu upoważnienia pracownik zakładu zajmie się formalnościami w imieniu klienta.

W razie pytań dotyczących przysługiwania zasiłku pogrzebowego na osobę zmarłą można również zwrócić się do pracowników zakładu pogrzebowego, którzy wskażą, czy w takiej sytuacji możliwe jest otrzymanie świadczenia.

Wojciech Kudela
Wojciech Kudela

Właściciel platformy FUNER®, udziałowiec serwisu Mementis® oraz internetowych poradników dla osób po stracie, pomysłodawca pierwszej platformy z nekrologami Pamietajmy.com.pl ™. Dodatkowo, związany z bazą firm pogrzebowych Bluneral. W branży pogrzebowej działa już od prawie 20 lat.