Samochód po śmierci właściciela – procedury

Samochód po śmierci właściciela – procedury

Gdy niespodziewanie odchodzą bliscy, ich rodziny muszą zmierzyć się z wieloma problemami związanymi z pozostawionym przez zmarłego majątkiem. Jeśli jednym z elementów składowych tego majątku jest samochód, często rodzi się pytanie: czy można z niego korzystać albo czy można pojazd sprzedać?

Do kogo należy samochód po śmierci właściciela?

Samochód wchodzi w skład masy spadkowej, więc prawo własności do samochodu nabędą osoby, które są spadkobiercami. Mogą to być spadkobiercy testamentowi, czyli ustanowieni w ostatniej woli zmarłego lub spadkobiercy urzędowi, czyli osoby dziedziczące na mocy odpowiednich ustaw.

Niezależnie od sposobu dziedziczenia każde prawo do spadku musi być potwierdzone przez sąd lub notariusza. Tak więc, gdy umiera właściciel samochodu jego żona, dzieci, rodzeństwo lub dalsza rodzina, która chce uznania prawa do samochodu musi udać się do sądu lub notariatu i złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Mając wyrok sądowy lub akt notarialny poświadczający nabycie spadku nowy właściciel może dowolnie dysponować samochodem: przerejestrować i używać, wyrejestrować, sprzedać.

Sprzedaż w oparciu o umowę cywilnoprawną nie jest trudną i skomplikowaną czynnością, jednak w przypadku pozostałych działań warto poznać ich mechanizmy i procedury, których należy dochować.

Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela?

Przerejestrowania pojazdu dokonuje się, aby móc z niego korzystać. Nie jest to konieczne, gdy spadkobiercy zamierzają pojazd sprzedać. Przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży okazuje się nabywcy dokument potwierdzający prawo do spadku.

Aby umieścić w dokumentach pojazdu nazwisko nowego właściciela należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji – w budynku starostwa lub w urzędzie miasta. Urzędnicy poproszą o okazanie następujących dokumentów:

  • Wypełnionego wniosku o rejestrację,
  • Dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • Dowodu własności samochodu – w opisywanym przypadku będzie to wyrok sądowy lub akt notarialny nabycia spadku,
  • Dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • Karty pojazdu, jeśli taka była wystawiona (obowiązują od roku 1999)

Po sprawdzeniu poprawności wniosku oraz prawdziwości danych w nim zawartych urząd wydaje nowy dowód rejestracyjny z nazwiskiem aktualnego właściciela.

Jak wyrejestrować samochód po zmarłym?

Jeśli samochód po zmarłym nie nadaje się do użytku ze względu na stan techniczny, to należy go wyrejestrować. Nie jest to łatwe. Wyrejestrowania może dokonać wyłącznie właściciel pojazdu, a więc najpierw musi odbyć się sądowa lub notarialna procedura przejęcia spadku. Może się komuś wydać to trudne, a przede wszystkim nieopłacalne w sytuacji, gdy zdezelowany pojazd jest jedynym majątkiem zmarłego, ale warto podjąć ten wysiłek, aby nie mieć problemów w przyszłości. Będąc w gronie spadkobierców narazimy siebie na odpowiedzialność za pojazd zalegający w środowisku.

Będąc właścicielami samochodu przeznaczonego do wyrejestrowania kierujemy się do punktu przyjmującego pojazdy do złomowania czy utylizacji, gdzie przekazujemy pojazd uzyskując w zamian stosowne zaświadczenie. Teraz kolej na wizytę w wydziale komunikacji. Aby wyrejestrować samochód musimy przedstawić:

  • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
  • Dokument tożsamości,
  • Dokument potwierdzający własność pojazdu,
  • Zaświadczenie o oddaniu pojazdu do punktu demontażu, złomowania, utylizacji,
  • Zdemontowane tablice rejestracyjne pojazdu.

Samochód po śmierci właściciela a OC

Wielu spadkobierców zastanawia się, czy zawarte przez poprzedniego właściciela polisy ubezpieczeniowe tracą ważność wraz z chwilą jego śmierci. Otóż ten moment w żaden sposób nie wpływa na ważność polisy. Warto jednak wiedzieć, że jeśli ktoś będzie korzystał z pojazdu w sposób nieuprawniony, to w przypadku roszczeń o odszkodowanie ubezpieczyciel podważy prawo do owych roszczeń, jeśli wcześniej nie zostanie przeprowadzona procedura spadkowa i nie dokona się przerejestrowania pojazdu.