Śmierć nienarodzonego dziecka

Śmierć nienarodzonego dziecka

W przypadku śmierci dziecka, które się jeszcze nie urodziło, gdy zdarzenie miało miejsce przed 22. tygodniem ciąży, lekarze kwalifikują to zdarzenie jako poronienie. Do niedawna wydanie rodzicom ciała dziecka – nawet na prośbę rodziców – nie było często praktykowane, dlatego najczęściej rodzice nie otrzymywali ciała dziecka. Wiązało się to także z tym, że dziecko takie nie było rejestrowane jako martwo urodzone.

Polskie prawo jednak gwarantuje rodzicom możliwość pochowania dziecka. Obowiązują ich wtedy takie same procedury, jak przy śmierci dzieci urodzonych po 22. tygodniu ciąży, o czym poniżej.

Jeśli dzieciątko zmarło w terminie po 22. tygodniu ciąży, rodzice zobowiązani są do odbioru ze szpitala następujących dokumentów:

  • pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka
  • karta zgonu

Dokumenty przysługują każdemu dziecku, bez względu na termin przerwania ciąży. Jeżeli występują trudności z ustaleniem płci dziecka, rodzice posiadają prawo do wskazania płci na postawie tzw. uprawdopodobnienia płci opierającego się na odczuciach matki. Lekarze jednak coraz rzadziej praktykują możliwość tego uprawdopodobnienia. Coraz popularniejsze, choć nadal dość kosztowne, są badania genetyczne, które pozwalają stwierdzić płeć dziecka z medyczną pewnością.

Urząd Stanu Cywilnego wystawia na podstawie zaświadczenia ze szpitala akt urodzenia z adnotacją, iż dziecko urodziło się martwe. Jeśli dziecko żyło choćby kilka minut – wystawia się podstawowy akt urodzenia. Dziecku należy nadać imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców. Jeśli maluch zmarł w szpitalu, jego ciało jest odbierane przez zakład pogrzebowy. Jeśli w domu – rodzice mogą sami zawieźć ciało bądź zadzwonić po przyjazd pracowników zakładu.

W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. Wymagane dokumenty to:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • skrócony odpis aktu zgonu (w przypadku dziecka, które urodziło się martwe – skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach),
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego)

Źródło: wyborcza.pl