Gdzie i w jaki sposób uzyskać akt zgonu?

Gdzie i w jaki sposób uzyskać akt zgonu?

Akt zgonu, obok karty zgonu, jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie należy uzyskać po odejściu bliskiej osoby.

Akt zgonu uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego – w miejscowości, w której osoba zmarła. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.

Osobami zobowiązanymi do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji są w kolejności:

1) małżonek lub dzieci zmarłego,

2) najbliżsi krewni lub powinowaci,

3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4) osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały,

5) administrator domu w którym nastąpił zgon.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest zobowiązany szpital lub zakład.

Wymagane dokumenty do uzyskania aktu zgonu to:

– karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia (lub w szczególnych okolicznościach zaświadczenia wskazane powyżej),

– dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),

– książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia),

– odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),

– podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.