Sekcja Zwłok – kto i kiedy może wystąpić o jej wykonanie?

Sekcja Zwłok – kto i kiedy może wystąpić o jej wykonanie?

Istnieje kilka sytuacji, w których lekarz stwierdzający zgon, rodzina zmarłego lub prokuratura mogą zażądać dokonania sekcji zwłok:

– jeżeli lekarz stwierdzający zgon przypuszcza, że śmierć może mieć związek z działaniem gwałtownym lub przestępnym, zobowiązany jest zawiadomić o tym Policję lub prokuraturę

– w przypadku śmierci w szpitalu, która nastąpiła w okresie krótszym niż 12 godzin od przyjazdu chorego do szpitala, lekarz prowadzący/ordynator mają prawo zlecenia wykonania sekcji zwłok

Jeśli rodzina zmarłego w szpitalu ma wątpliwości co do prawidłowości leczenia, powinna natychmiast zawiadomić o tym fakcie ordynatora oddziału. Ordynator oddziału powinien zawiadomić z kolei prokuraturę. Również sama rodzina, jeśli podejrzewa przestępstwo, może zawiadomić bezpośrednio Policję