Wykonawca testamentu

Wykonawca testamentu

Spadkodawca przygotowujący testament ma możliwość wyznaczenia jego wykonawcy. Kim dokładnie jest wykonawca testamentu i jakie ma on obowiązki?

Kim jest wykonawca testamentu?

Testament jest jedną z form rozdysponowania majątku po śmierci. Pozwala ona spadkodawcy na wskazanie, jakie składniki jego majątku mają być przekazane konkretnym osobom. Takiej możliwości nie daje dziedziczenie ustawowe, w przypadku którego zastosowanie ma kolejność dziedziczenia w przepisach.

Wykonawca testamentu jest osobą, która została wyznaczona przez spadkodawcę w testamencie po to, aby odpowiadała za sprawną realizację wszystkich zawartych w nim postanowień, na przykład zapisów zwykłych i poleceń.

Opłata za funkcję wykonawcy testamentu jest zaliczana do długów spadkowych. Oznacza to, że wykonawca otrzymuje wynagrodzenie z majątku spadkowego.

W Polsce powoływanie wykonawcy testamentu jest rzadko spotykaną praktyką.

Kto może zostać wykonawcą testamentu?

Aby zostać wykonawcą testamentu, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, czyli należy być osobą:

– Pełnoletnią,
– Nieubezwłasnowolnioną.

Przepisy wskazują też, że można wyznaczyć kilku wykonawców testamentu, którzy będą wspólnie odpowiedzialni za zarządzanie majątkiem spadkodawcy.

Istnieje także możliwość wskazania wykonawcy zastępczego, który może przejąć rolę wykonawcy wskazanego w pierwszej kolejności.

Gdy osoba, która została wyznaczona na wykonawcę testamentu, nie chce spełniać swojej funkcji, wówczas musi złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem albo przed sądem. Sąd ma też możliwość zwolnienia wykonawcy testamentu z obowiązku, gdy zajdą ku temu ważne powody.

Czy wykonawcą testamentu może być spadkobierca?

Wykonawcą testamentu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych czyli również może być nią spadkobierca zawarty w testamencie.

Warto też podkreślić, że wykonawcą nie musi być wcale osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba niespokrewniona.

Dlaczego wyznacza się wykonawcę testamentu?

Wykonawca testamentu wyznaczany jest po to, aby realizacja znajdujących się w nim wskazań mogła przebiegać sprawniej. Właśnie dlatego najczęściej do tej roli spadkodawca wybiera osobę zaufaną.

Zadania wykonawcy testamentu:

– Zarządzanie majątkiem tworzącym masę spadkową,
– Spłacenie długów spadkodawcy, które pozostawił on po swojej śmierci,
– Wykonanie zapisów zwykłych i poleceń zawartych w testamencie,
– Przekazanie zapisów windykacyjnych osobom, na rzecz których zostały one wykonane,
– Wydawanie spadku z majątku spadkodawcy osobom, które zostały zapisane w spadku, gdy zostanie wykonany dział spadku u notariusza lub w sądzie.

Dodatkowo spadkodawca może wskazać, że wykonawca testamentu ma za zadanie zadbać o jego pochówek, by został on przeprowadzony zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w testamencie.

Czy wykonawca może sprzedać nieruchomość?

W ramach zarządzania majątkiem spadkowym wykonawcy przysługuje możliwość sprzedania składników, które wchodzą w jego skład. Przepisy wskazują jednak, że dotyczy to tylko zwykłego zarządu spadkiem.

Zatem sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład spadku może wykraczać poza zarząd zwykły. Wówczas sprawa może być skierowana do rozstrzygnięcia przez sąd.