Wykonawca testamentu

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
12 stycznia 2022

Spadkodawca przygotowujący testament ma możliwość wyznaczenia jego wykonawcy. Kim dokładnie jest wykonawca testamentu i jakie ma on obowiązki?

Dyspozycja na wypadek śmierci

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
12 stycznia 2022

Dyspozycja na wypadek śmierci stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie zgromadzonych środków finansowych. Dzięki niemu można mieć pewność, że szybko trafią one (…)

Czytaj dalej

Odprawa pośmiertna

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej rodzinie w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku (…)

Czytaj dalej

Dziedziczenie długów

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Kiedy otrzymujemy spadek, warto sprawdzić, czy zmarły nie pozostawił po sobie również niespłaconych kredytów lub rachunków. Co zrobić, by nie (…)

Czytaj dalej

Prawo do zachowku

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Jako, że w przypadku ustalania spadkobierców wola zapisana w testamencie ma pierwszeństwo przed osobami określonymi prawnie, istnieje możliwość, że zmarły (…)

Czytaj dalej

Jak sporządzić testament?

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Sporządzenie testamentu jest ważnym zabezpieczeniem, w przypadku, kiedy nie chcemy, by nasz majątek po śmierci przeszedł w ręce osób, przewidzianych (…)

Czytaj dalej

Zwolnienie z podatku od spadku

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Po otrzymaniu spadku, należy odprowadzić od niego podatek. Na szczęście, dla najbliższych zmarłej osoby istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. (…)

Czytaj dalej

Renta po zmarłym członku rodziny

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Po odejściu bliskiej osoby, członkom jej najbliższej rodziny przysługuje renta rodzinna. Zmarły musi jednak posiadać odpowiednie uprawnienia. Poniżej wskazane jest, (…)

Czytaj dalej

Podatek od spadku

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Spadkiem określa się wszystkie prawa i obowiązki, jakie należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które w drodze dziedziczenia przechodzą (…)

Czytaj dalej

Dziedziczenie ustawowe

Wojciech Kudela Wojciech Kudela
20 grudnia 2018

Często zdarza się, że bliska osoba, która odchodzi, nie pozostawia po sobie sporządzonego testamentu. Wówczas objęcie spadku odbywa się na (…)

Czytaj dalej