Odprawa pośmiertna

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej rodzinie w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku (…)

Czytaj dalej

Dziedziczenie długów

Kiedy otrzymujemy spadek, warto sprawdzić, czy zmarły nie pozostawił po sobie również niespłaconych kredytów lub rachunków. Co zrobić, by nie (…)

Czytaj dalej

Prawo do zachowku

Jako, że w przypadku ustalania spadkobierców wola zapisana w testamencie ma pierwszeństwo przed osobami określonymi prawnie, istnieje możliwość, że zmarły (…)

Czytaj dalej

Jak sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu jest ważnym zabezpieczeniem, w przypadku, kiedy nie chcemy, by nasz majątek po śmierci przeszedł w ręce osób, przewidzianych (…)

Czytaj dalej

Zwolnienie z podatku od spadku

Po otrzymaniu spadku, należy odprowadzić od niego podatek. Na szczęście, dla najbliższych zmarłej osoby istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. (…)

Czytaj dalej

Podatek od spadku

Spadkiem określa się wszystkie prawa i obowiązki, jakie należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które w drodze dziedziczenia przechodzą (…)

Czytaj dalej

Dziedziczenie ustawowe

Często zdarza się, że bliska osoba, która odchodzi, nie pozostawia po sobie sporządzonego testamentu. Wówczas objęcie spadku odbywa się na (…)

Czytaj dalej